Termeni și condiții

TERMENE ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI SĂNĂTOS LA PIEPTUL MAMEI

Pentru scopul acestor termene si condiții generale de utilizare a site-ului fmc.sanatoslapieptulmamei.ro (denumite în continuare TCG), următorii termeni cu majuscule vor avea înțelesul atribuit mai jos:

Beneficiarul Este orice asistent medical comunitar din România, indiferent că provine din mediul rural sau urban.
Blended Learning Este un concept de învățare care combină atât:

·         formatul asincron – formarea are loc individual, pe Platformă, fiind urmată de evaluarea formativă și sumativă după finalizarea fiecărei lecții/ modul;

·         formatul sincron – formarea are loc în sistem webinar, împreună cu fiecare formator al cursului, pe platforma Zoom, fiind urmată de evaluarea cursanților prin diverse exerciții interactive.

Cursul este dezvoltat de către Asociația SAMAS împreună cu un comitet științific format din medici specialiști în nutriție și pedagogie și este compus din 5 module, toate în format Blended Learning.
Furnizorul sau SAMAS este Asociația SAMAS, organizație non-profit, cu sediul în București, str. Popa Soare nr. 16, sector 2, înregistrată în Registrul unic al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 2210/A/2015, având CIF 34137860,cont RO98RNCB0280145024150001 deschis la BCR – Suc. Dorobanți, reprezentată prin dna Sînziana Ioniță-Ciurez, în calitate de Director Executiv.
Platforma face parte din programul social Educație si sprijin pentru părinții adolescenți și tineri, desfășurat de Asociația SAMAS, prin intermediul căreia Beneficiarul utilizează serviciile oferite. Furnizorul deține dreptul de autor asupra Platformei.
Site-ul este platforma informatică disponibilă la adresa web fmc.sanatoslapieptulmamei.ro.
Serviciile sunt serviciile oferite de Furnizor prin intermediul Platformei.
Zile sunt zilele lucrătoare ale săptămânii.

Beneficiarul înțelege și acceptă că asumarea și acceptarea în integralitate a acestor TCG este obligatorie pentru a putea utiliza Site-ul și Serviciile.

Prin utilizarea efectivă a Serviciilor se consideră că ați citit, înțeles și acceptat aceste TCG. Totodată, confirmați și acceptați faptul că Asociația SAMAS va considera utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor ca o acceptare a TCG începând cu momentul respectiv.

 1. Aplicabilitate
  • TCG sunt aplicabile oricărui Beneficiar al Site-ului.
  • Beneficiarul declară că și-a însușit și a luat cunoștință de conținutul TCG și a anexelor acestuia, inclusiv Politica privind datele cu caracter personal și se obligă să le respecte în totalitate. Furnizorul va putea modifica și / sau actualiza oricând TCG, varianta actualizată urmând a fi încărcată în Site cu 15 Zile înainte de intrarea acesteia în vigoare.
 2. Condiții de utilizare a Site-ului
  • Înregistrarea pe Site este disponibilă pentru toți cei interesați de sănătatea gravidelor, nou-născuților și a copiilor mici.
  • Înregistrarea pe Site este disponibilă gratuit pentru Asistenții medicali comunitari, care trebuie să menționeze angajatorul.
  • Cursurile adresate AMC pot fi disponibile si altor categorii de profesionisti din domeniul sanatatii sau social. Persoanele interesate sunt rugate sa contacteze Asociatia SAMAS la telefon 0786289643 sau e-mail cursuri@programsamas.ro.
  • Accesul Beneficiarului la Site / facilitățile oferite de acesta necesită înregistrarea cu un e-mail valabil, o parolă și orice altă informație solicitată pentru a completa procesul de înregistrare. Asociația SAMAS nu vă va cere niciodată parola conturilor prin e-mail sau prin telefon.
  • Înscrierea se consideră finalizată după validarea de către Asociația SAMAS a informatiilor si documentelor încărcate de către Beneficiar și după primirea mailului de confirmare. Validarea se face în maximum 1 zi lucrătoare. Dacă înscrierea se face în weekend/ sărbători legale sau în afara orelor de program  (9 -17), Beneficiarul va primi confirmarea în următoarea zi lucrătoare.
  • Beneficiarul declară și garantează că toate datele introduse la momentul creării contului sunt corecte și complete.
 3. Condiții de participare la Curs
  • Modulele de curs sunt parcurse individual de către Beneficiari (asincron). Finalizarea modulului de curs se poate face doar după ce Beneficiarul a parcurs individual (asincron) materialele de curs de pe Platformă, pentru fiecare dintre temele Cursului și a efectuat temele cerute.
  • Modulele vor fi parcurse în ordinea de mai jos, astfel:

Modul 1 – Vizita PRENATALĂ de informare despre Alăptare

Modul 2 – Vizita PRENATALĂ de informare despre Nutriția Perinatală

Modul 3 – Vizita POSTNATALĂ despre Alăptare și Nutriția mamei și bebelușului

Modul 4 – Vizita PRENATALĂ despre Îngrijirea și Siguranța bebelușului

Modul 5 – Vizita POSTNATALĂ despre Îngrijirea și Siguranța Bebelușului

 • Pentru detalii despre înscrierea pe platformă, cursanții pot folosi ghidul de pe site – Cum mă înscriu la curs.
 • Pentru parcurgerea modulelor de curs, cursanții pot folosi ghidul de pe site – Cum particip la curs.
 1. Dreptul de retragere
  • În cazul în care, din motive obiective, Beneficiarul dorește să nu mai beneficieze de Servicii și să nu mai parcurgă Cursul, acesta are dreptul de a se retrage.
  • Ștergerea contului dumneavoastră de pe www.fmc.sanatoslapieptulmamei.ro are ca urmare pierderea conținutului complet si a modulelor completate partial sau finalizate. Asociația SAMAS nu acceptă nici o responsabilitate pentru o astfel de pierdere. Dacă doriți să ștergeți contul dumneavoastră definitiv, prin urmare nefiind posibil să îl reactivați vreodată, vă rugăm să ne trimiteți un email către contact@sanatoslapieptulmamei.ro cu cerința de a șterge definitiv contul dumneavoastră.
 2. Abuzul de drept
  • Beneficiarul se obligă să utilizeze cu bună-credință Site-ul și să respecte TCG.
  • În cazul săvârșirii unui abuz de drept sau în orice caz în care consideră necesar, în cazuri justificate, Furnizorul este îndreptățit să restricționeze accesul Beneficiarului la Site.
  • Urmare a restricționării accesului din orice motiv, Furnizorul are dreptul să șteargă toate datele / informațiile salvate de Beneficiari. Ștergerea acestor date / informații este permanentă și ireversibilă.
 3. Limitarea răspunderii
  • Furnizorul nu este răspunzător pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunități de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate de către Beneficiari sau de către terții cu care Beneficiarii se află în orice raporturi juridice, ca urmare a nefuncționării sau a funcționării necorespunzătoare a Site-ului.
  • Beneficiarul este unic răspunzător pentru validitatea datelor introduse în Site.
 4. Proprietate intelectuală
  • Conținutul și design-ul Site-ului, inclusiv design-ul și experiența de utilizare a acestuia, precum și materialele informative și bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea SAMAS și sunt create in cadrul proiectului Educație si sprijin pentru parinții adolescenți și tineri, cu sprijinul UNICEF România, și sunt protejate de legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.
  • Conținutul Site-ului (și a tuturor materialelor furnizate prin intermediul acestuia sau prin email, ca urmare a finalizării Cursului) poate fi folosit de Beneficiar doar în interes personal, acțiunile descrise mai jos fiind interzise:
   1. îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al SAMAS asupra conținutului materialelor;
   2. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate de SAMAS sau la care Beneficiarul a avut acces prin intermediul Site-ului;
   3. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.
 • Este interzisă orice utilizare a conținutului Site-ului în alte scopuri decât cele permise expres de TCG sau de legislația în vigoare.
 • Beneficiarul păstrează toate drepturile de autor și orice alte drepturi pe care le deține deja asupra lucrărilor de portofoliu depuse pentru a fi evaluate. Prin trimiterea, postarea sau expunerea portofoliului, Beneficiarul acordă Furnizorului o licență perpetuă, irevocabilă, universală, fără redevență și neexclusivă de a reproduce, de a adapta, de a modifica, de a translata, de a publica, de a transmite public, de a dezvălui public și de a distribui portofoliul. Această licență are singurul scop de a permite Asociației SAMAS să expună, să distribuie și să promoveze Serviciile și poate fi revocată pentru anumite Servicii.
 • Beneficiarul este de acord că SAMAS, în executarea operațiunilor tehnice necesare pentru furnizarea de Servicii către Beneficiari, poate (a) transmite sau distribui portofoliul către diverse rețele publice și diverse mijloace media; și (b) opera modificările necesare asupra portofoliului, astfel încât acesta să se conformeze și să se adapteze la cerințele tehnice ale rețelelor, aparatelor, serviciilor sau mijloacelor de legătură. Beneficiarul este de acord că această licență îi va permite Furnizorului să facă aceste operațiuni.
 • Beneficiarul confirmă și garantează față de SAMAS că deține toate drepturile, puterile și autoritatea în vederea acordării licenței sus-menționate.
 1. Date cu caracter personal
  • Furnizorul asigură confidențialitatea tuturor datelor introduse de către Beneficiar pe parcursul utilizării Site-ului. Datele vor fi folosite exclusiv pentru a furniza Beneficiarilor materialele referite la punctul 2 de mai sus.
  • Furnizorul va divulga, stoca, transfera datele cu caracter personal conform Politicii de Confidențialitate.
  • Prin bifarea căsuței de acceptare a TCG, Utilizatorul își dă acordul pentru a primi comunicări (SMS-uri, email-uri, notificări de tip push etc.) de la SAMAS.
 2. Legislația aplicabilă
  • Drepturile și obligațiile părților decurgând din Contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce, vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.
  • Orice litigiu care are ca obiect acest TCG va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, va fi soluționat de către instanțele din București, competente conform legii.
  • Nicio prevedere din TCG nu împiedică părțile să se supună legilor în vigoare.