Cum finalizez cursul

Pentru a finaliza cursul și a primi diploma de participare, cursanții trebuie realizeze mai multe acțiuni:

  • să parcurgă modulele de formare (lecțiile de pe site, împreună cu testele și temele practice de la fiecare modul);
  • să descarce fișele și să le folosească în practica de teren;
  • să completeze in cadrul Modulului 6 fișele și să răspundă întrebărilor;
  • să participe la o serie de webinarii (sesiuni live) susținute de formatorii noștri;
  • să participe la o serie de sesiuni live de întrebări și răspunsuri, susținute de specialiștii noștri.

Modulele de formare – cursul este format din 5 module, fiecare modul fiind, la rândul său, compus din lecții, exerciții și un test final, cu întrebări de tip grilă.

Temă practică – în cadrul Modulului 6 cursanții trebuie să completeze 5 teme practice, aferente modululor studiate, pe baza fișelor folosite în activitatea de teren.

Sesiunile live (webinariile) – se vor desfășura online, prin intermediul platformei Zoom și au scopul de a fixa și de a verifica noțiunile dobândite de cursanți în urma parcurgerii modulelor.

Sesiunile de întrebări și răspunsuri (Q & A) – se vor desfășura, de asemenea, online și au rolul de a clarifica orice posibile nelămuriri sau situații specifice cu care se confruntă asistenții medicali comunitari în activitatea lor.